Các cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ trong 5 ngày thì được nghỉ thứ hai, ngày 31-12-2012 và đi làm bù vào thứ bảy, ngày 5-1-2013; như vậy sẽ nghỉ tổng cộng 4 ngày, từ ngày 29-12-2012 đến hết 1-1-2013.

Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ bảy và chủ nhật hằng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

V.Lê