Đến dự và đánh trống phát động Tết trồng cây, Chủ tịch nước Trần Đại Quang vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng. “Mọi người trồng cây, mọi nhà trồng cây; trồng cây ăn quả, cây lấy gỗ, trồng cây chắn gió, bảo vệ đê, chống xói mòn đất, chống cát bay; trồng cây trong thôn xóm, dọc đường giao thông nông thôn, vùng ven biển, biên giới, trên các hải đảo, vùng đất trống, đồi trọc… phù hợp với điều kiện của từng nơi, từng vùng” - Chủ tịch nước kêu gọi.


Chủ tịch nước tham gia trồng cây tại lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Chủ tịch nước tham gia trồng cây tại lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng bày tỏ mong muốn cùng với trồng cây, trồng rừng, các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái pháp luật. Làm tốt điều này là làm theo lời dạy của Bác, vừa góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống cho nhân dân vừa giữ gìn môi trường sống cho muôn đời con cháu.

Tin-ảnh: Tr. Đức