Nằm trong một vùng rừng nguyên sinh rất đẹp trên địa bàn thị trấn Nam Ban - huyện Lâm Hà (Lâm Đồng), Thác Voi được đánh giá là một trong những thác đẹp nhất Tây Nguyên. Năm 2002, một nhóm người ở thị trấn Nam Ban góp vốn (200 triệu đồng) đầu tư thành lập Công ty Cổ phần Thác Voi để lập dự án xin quản lý, tôn tạo và khai thác danh thắng này. Dự án đầu tư đã được UBND tỉnh phê duyệt từ năm 2005, nhưng sau đó dự án không được triển khai.

Công ty Cổ phần Thác Voi chỉ rào khu vực thác, bán vé thu tiền vào cổng và đến cuối năm 2007 thì rao sang nhượng dự án (?). Và việc rao bán này đã thành công khi Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Bình Phát (TPHCM) vừa hoàn tất việc giao 3 tỉ đồng cho Công ty Cổ phần Thác Voi. Với số vốn xin thành lập công ty ban đầu chỉ 250 triệu đồng và sau nhiều năm thu một khoản tiền lớn từ bán vé vào cổng, việc sang nhượng dự án này đã mang lại khoản lời bất ngờ cho Công ty Cổ phần Thác Voi.

Ng.Tống