Tại đây, đoàn đã thăm khu nhà trưng bày hiện vật, xem sa bàn toàn bộ khu di tích, thăm đình Hồng Thái (địa điểm đón các đại biểu về họp Đại hội Quốc dân đồng bào tháng 5-1945), thăm đình Tân Trào (nơi họp Đại hội Quốc dân đồng bào tháng 5-1945, tiền thân của Quốc hội ngày nay), thăm cây đa Tân Trào (dưới gốc cây đa này là nơi ra đời đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân - tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam), thăm thôn Tân Lập (nơi Trung ương Đảng, Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng ở và làm việc trước cách mạng). Đặc biệt, đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM đã dành nhiều thời gian thăm khu lán Nà Lừa - nơi Bác Hồ ở và làm việc trong thời gian chuẩn bị tổng khởi nghĩa tháng 8-1945. Trong ngày, đoàn cũng đã gặp gỡ và làm việc với các đồng chí lãnh đạo Đảng và UBND tỉnh Tuyên Quang.

 

B.Hoan