Ba cán bộ được vinh dự này đều là thứ trưởng Bộ Công an, gồm: Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Trung tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Trung tướng Trần Việt Tân, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương.


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao quyết định thăng hàm thượng tướng cho ông Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an Ảnh: TTXVN

Trao quyết định và giao nhiệm vụ cho các thượng tướng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ: “Đây là vinh dự của các đồng chí, là niềm vui chung của lực lượng Công an Nhân dân, đồng thời cũng là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, nhà nước và nhân dân đối với công lao đóng góp, sự tiến bộ, trưởng thành của mỗi đồng chí cũng như của lực lượng Công an Nhân dân. Vinh dự càng lớn, trách nhiệm càng cao”.

S.Nhân