Việc làm này đã gây ảnh hưởng không tốt trong dư luận và ảnh hưởng quá trình xem xét, giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền của Bộ Thông tin - Truyền thông.

Trước đó, Thanh tra TT-TT đã nhận được công văn số 223 nói trên của Cục Báo chí về việc đề nghị xem xét, xử lý hai cơ quan báo chí vì đã đăng một số thông tin chưa chính xác về bà Yến mà hai báo đã đăng cải chính, đính chính công khai.

Trong lúc thu thập chứng cứ nhằm xử lý chính xác, khách quan, Thanh tra TT-TT đã biết được bà Yến có hành vi phát tán công văn số 223 như đã nêu.

Theo Thanh niên