Theo Quyết định 401 do Phó Tổng TTCP Nguyễn Văn Sản ký trước đó và căn cứ chương trình, kế hoạch thanh tra năm 2012 của TTCP được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, TTCP thực hiện thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý sử dụng vốn, tài sản tại VNPT và các đơn vị thành viên thuộc tập đoàn này. Cụ thể thời điểm thanh tra là giai đoạn thành lập tập đoàn từ năm 2006 đến năm 2011. Trong trường hợp có nội dung liên quan đến trước và sau thời kỳ thanh tra, đoàn thanh tra có thể tiến hành kiểm tra để làm rõ. Thời gian đoàn thanh tra làm việc là 85 ngày.

Trước đó, năm 2009, TTCP đã thanh tra việc thực hiện cổ phần hóa tại VNPT và một số đơn vị thành viên đã phát hiện nhiều vi phạm trong đầu tư dự án.

T.Dũng