Ngày 24-4 tại buổi họp báo công tác thanh tra Quý I- 2017, Thanh tra Chính phủ (TTCP) cho biết theo kế hoạch công tác thanh tra quý II-2017, sẽ tập trung ban hành kết luận các cuộc thanh tra đã kết thúc, triển khai kế hoạch thanh tra năm 2017.

Đáng chú ý, trong quý II, TTCP sẽ thanh tra việc chuyển đổi sử dụng đất từ đất quốc phòng, an ninh sang mục đích khác tại các địa phương: Hà Nội, TP HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng và Khánh Hoà.


Ông Ngô Văn Khánh, Phó Tổng TTCP, chủ trì họp báo sáng 24-4

Ông Ngô Văn Khánh, Phó Tổng TTCP, chủ trì họp báo sáng 24-4

Ngoài ra, theo kế hoạch còn 9 cuộc thanh tra khác như: thanh tra công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật về quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai, môi trường tại một số khu vực công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu đô thị mới; thanh tra trách nhiệm trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước gắn với thực hiện thí điểm chức năng đại diện vốn chủ sở hữu vốn nhà nước; việc chuyển đổi đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác của UBND TP HCM….

TTCP cho biết sẽ chú trọng thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm và khi được giao; thanh tra lại theo đúng quy định của Luật Thanh tra. Mặt khác, sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

N.Quyết