Sáng nay, 29-6, Thành ủy TP HCM tổ chức Hội nghị cán bộ giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng - khóa XII (cả chính thức và dự khuyết), thông qua hình thức bỏ phiếu.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM nhận định so với các nhiệm kỳ trước, tình hình nhân sự nhiệm kỳ này có nhiều thuận lợi.

Đại biểu TP HCM đang bỏ phiếu giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng - khóa XII

Đại biểu TP HCM đang bỏ phiếu giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng - khóa XII

Cụ thể, thời gian qua, công tác quy hoạch cho BCH Trung ương Đảng - khóa XII và những nhiệm kỳ tiếp theo được thực hiện bài bản. Bên cạnh việc bám vào quy hoạch, các ban ngành cũng phát hiện những nhân tố mới để giới thiệu, đưa vào BCH.

Ngoài ra, ông Hải lưu ý tiêu chuẩn để lựa chọn cán bộ là vững vàng, kiên định thực hiện đường lối, quan điểm, cương lĩnh của Đảng; hiến pháp của đất nước; có tư duy đổi mới. Đặc biệt, cán bộ được lựa chọn phải gắn bó mật thiết với dân, hết lòng phục vụ Tổ quốc, nhân dân. "Tin dân, trọng dân, thương dân, biết lo cho dân là những yêu cầu cần có của người cán bộ", ông Hải nhấn mạnh.

Ông Hải cũng lưu ý, yêu cầu bầu cấp ủy phải đảm bảo tính toàn diện, kế thừa, liên tục; cơ cấu hợp lý, nhất là đối với cán bộ nữ, cán bộ trẻ. “Cán bộ của chúng ta đã kinh qua thực tiễn làm công tác nhân sự ở cơ sở nên mong lần này các đồng chí sẽ khách quan, công tâm trong việc cân nhắc, lựa chọn, giới thiệu cán bộ đủ tiêu chuẩn vào BCH Trung ương Đảng - khóa XII” - ông Hải nói.

H.Nhung