Tham gia lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành gồm 38 khối với khoảng 6.000 người từ các lực lượng quân đội, công an, nhân dân, học sinh, sinh viên và các đoàn thể.

Dẫn đầu là biểu tượng quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tiếp đó khối cờ Đảng, cờ tổ quốc, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, xe lực lượng giải phóng miền Nam...

Đoàn diễu binh, diễu hành đi qua khu vực Hội trường Thống Nhất, sau đó vòng về đường Nam Kỳ Khời Nghĩa, đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Khung cảnh nghiêm trang
Khung cảnh nghiêm trang
Từng đoàn diễu binh bắt đầu
Từng đoàn diễu binh bắt đầu

 

 

Đẹp mắt
Đẹp mắt
Tin: T.Đồng. Ảnh: H.Triều