Tiếp tục mua ngoại tệ cho các nhà đầu tư Theo đó, để kiềm chế lạm phát, Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ một cách chặt chẽ, linh hoạt, điều hành tài khóa theo hướng thắt chặt chi tiêu, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách, hạn chế bội chi ngân sách, đi đôi với triển khai thực hiện tốt chính sách tiền lương, chính sách đầu tư, xuất nhập khẩu... Đối với Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Thủ tướng chỉ đạo công bố và thực hiện việc hỗ trợ vốn cho các ngân hàng thương mại để bảo đảm khả năng thanh toán; đồng thời, xem xét việc tăng dự trữ bắt buộc, tiếp tục áp dụng biện pháp mua tín phiếu NHNN bắt buộc đã công bố, bảo đảm phù hợp với tình hình diễn biến tiền tệ và khả năng chịu đựng của các tổ chức tín dụng. Thực hiện chính sách lãi suất thực dương theo cơ chế thị trường; điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ, sử dụng có hiệu quả các công cụ thị trường mở, dự trữ bắt buộc, lãi suất chiết khấu, lãi suất tái cấp vốn và lãi suất cơ bản, bảo đảm quan hệ hợp lý giữa các loại lãi suất trái phiếu, tín phiếu kho bạc, tín phiếu NHNN. Tiếp tục thực hiện mua ngoại tệ cho các nhà đầu tư, tính toán xem xét thứ tự ưu tiên việc mua ngoại tệ cho các đối tượng. Nghiên cứu triển khai phát hành trái phiếu Chính phủ trong nước bằng VNĐ, trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ để hạn chế tình trạng “đô-la hóa” trong nền kinh tế, hút bớt tiền nhàn rỗi, giảm áp lực lạm phát và tăng dự trữ quốc gia hoặc đầu tư ra nước ngoài. Tiếp tục điều hành tỉ giá giữa VNĐ với USD nói riêng và các loại ngoại tệ nói chung theo hướng căn cứ vào cung cầu trên thị trường, với biên độ dao động ± 2%. Không hạn chế công ty niêm yết chứng khoán
Đối với thị trường chứng khoán, Thủ tướng chỉ đạo sớm hoàn thiện đề án ổn định và phát triển bền vững, tăng trưởng thị trường chứng khoán. Thực hiện các giải pháp để khôi phục, phát triển thị trường, không để thị trường đi xuống. Tạo điều kiện tăng cung hàng hóa, không hạn chế các công ty tham gia công bố và niêm yết trên sàn giao dịch. Có tiến trình cổ phần hóa và IPO (chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng) các doanh nghiệp Nhà nước, nhất là các tổng công ty và doanh nghiệp lớn; không nên chỉ lấy việc bán cổ phiếu với giá cao nhất làm chuẩn để IPO. Cùng ngày, Thủ tướng cũng ký quyết định thành lập Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia. Một trong những chức năng quan trọng của ủy ban này là phân tích, cảnh báo mức độ an toàn hệ thống tài chính - ngân hàng và nguy cơ rủi ro đối với thị trường tài chính quốc gia; giám sát điều kiện được cấp phép hoạt động của các tổ chức tín dụng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán...

Các dự án bất động sản tốt được cho vay

Thủ tướng nhấn mạnh: Các giải pháp chính sách tài chính, tiền tệ, tín dụng phải tiếp tục tạo điều kiện phát triển lành mạnh thị trường bất động sản (BĐS). Cần áp dụng các giải pháp chống đầu cơ BĐS thông qua việc kiểm soát tín dụng, chính sách thuế, kết hợp với những biện pháp hành chính cần thiết. Bộ Xây dựng, các bộ, ngành và địa phương liên quan cần điều chỉnh quy hoạch, rà soát các danh mục đầu tư, dự án... để tăng cường nguồn cung, tạo sự cân bằng và phát triển lành mạnh thị trường BĐS. Đối với các dự án tốt, đầu tư đúng và lành mạnh, ngân hàng tiếp tục cho vay, nếu phát hiện có biểu hiện găm giữ, đầu cơ, mua đi bán lại thì phải thu hồi vốn và kiên quyết xử lý, nhất là các doanh nghiệp Nhà nước không có chức năng tham gia vào thị trường này.

Thái An