Theo đó,  trong số gần 500 lao động của công ty đã ký hợp đồng lao động trong thời hạn 1 năm, khi hết hợp đồng lao động mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết hạn hợp đồng lao động, hai bên phải ký hợp đồng lao động mới, nếu không hợp đồng lao động đã giao kết sẽ trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Trường hợp công nhân vẫn thực hiện theo hợp đồng lao động và công ty tạm dừng sản xuất, đồng thời  cho công nhân tạm ngừng việc từ ngày 17-1 đến 4-2 thì thời gian đó được xem như là thời gian ngừng việc, người lao động được hưởng 70% lương cơ bản. Về tiền lương, công ty chấp nhận trả lương ngừng việc trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến 7-12-2008 cho những lao động đang còn trong danh sách lao động của công ty đến thời điểm trên.  Công ty cũng sẽ xem xét giải quyết một khoản trợ cấp khó khăn cho lao động nữ đang mang thai.

- Ngày 19-1, ông Nguyễn Ngọc Hiệp, Chủ tịch LĐLĐ huyện Long Thành (Đồng Nai), cho biết: Ông Nam Young Woo, Tổng Giám đốc - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Duballo Moon Jin Sang (chuyên sản xuất gia công giày thể thao tại KCN Tam Phước, Đồng Nai), đã về Hàn Quốc và không hề ủy quyền cho người đại diện giải quyết quyền lợi cho công nhân công ty này. Công ty còn nợ lương của công nhân gần 1 tháng nay và chưa đóng bảo hiểm xã hội năm 2008 cho công nhân; vay nợ nhiều đơn vị khác nhưng không có khả năng chi trả.

H.Dũng - Ng. Bích