Theo ông Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ GTVT, trong 6 tháng đầu năm, Bộ GTVT đã hoàn thành thoái vốn tại 19 công ty cổ phần, thu về 1.487 tỉ đồng. Bộ cũng đã thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, Bệnh viện GTVT trung ương. Sắp tới sẽ  đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu đối với 9 tổng công ty và các công ty còn lại thuộc bộ theo đúng đề án đã được phê duyệt, nhất là đối với các tổng công ty: Công nghiệp tàu thủy, Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Tổng Công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long.

V.Duẩn