Theo đó, Trường THPT Bán công Nguyễn Hiền, có 673 học sinh trúng tuyển (HSTT). Trong đó, số HSTT theo nguyện vọng 2: 263 HS, điểm chuẩn (ĐC): 35,5; Nguyện vọng 3: 410 HS, ĐC: 37,5. THPT Bán công Ngô Quyền, có 483 HSTT (Nguyện vọng 2: 307 HS, ĐC: 33; Nguyện vọng 3: 176, ĐC: 35). PTTH Bán công Trần Phú có 1079 HS được xét tuyển vào học lớp 10. Trong đó, Ban Khoa học tự nhiên, nguyện vọng 2: 920 HS, ĐC: 37; Nguyện vọng 3: 4 HS, ĐC: 39; 2 HS học lớp Tiếng Pháp tăng cường; Ban Khoa học xã hội và nhân văn, nguyện vọng 2: 142 HS, ĐC: 30,5; Nguyện vọng 3: 8 HS, ĐC: 32,5 và xét tuyển thêm 3 HS khiếm thị.

Như vậy, Thành phố Đà Nẵng có 6.666 HS/11.302 HS tốt nghiệp THCS năm học 2003 - 2004 được xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập, 2235 HS vào học hệ bán công trong năm học 2004 – 2005.

Tr.Hân