. Hôm nay, 1-9, công trình cầu đường Nguyễn Tri Phương nối dài cũng chính thức khánh thành. Công trình có chiều dài toàn tuyến 3.072 m, bề rộng 35 m, với tổng kinh phí đầu tư khoảng 213 tỉ đồng. Công trình gồm 2 cầu: Nguyễn Tri Phương có chiều dài 299 m, rộng 13,5 m và cầu Chánh Hưng dài 387 m, rộng 13 m.

N.Hậu