Cầu vượt đầm Thị Nại dài 2,5 km, là cầu vượt biển dài nhất VN, có 2 mố, 53 trụ và 54 nhịp. Đây là chiếc cầu thuộc dự án cầu đường Quy Nhơn – Nhơn Hội dài 7,5 km.

Toàn bộ công trình cầu đường Quy Nhơn- Nhơn Hội có tổng vốn đầu tư gần 529,8 tỉ đồng, trong đó cầu vượt đầm Thị Nại trên 363,6 tỉ đồng.

H.Tuyến