Theo đó, ông Hai đã tự ý bổ nhiệm 19 phó, trưởng khoa mà không thông qua Sở Nội vụ và Đảng ủy Dân Chính Đảng Quảng Nam; tự ý thành lập Khoa Nội C khiến dư luận phản ứng dữ dội (Báo Người Lao Động ngày 5-8 đã thông tin). Đoàn thanh tra đã thu hồi 19 quyết định bổ nhiệm phó, trưởng khoa sai quy trình.

Ngay sau khi kết thúc thanh tra công tác tổ chức cán bộ, UBND tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục thành lập đoàn thanh tra về kinh tế đối với bệnh viện trên và những hợp đồng lao động “khống” để đưa người quen đi học của ông Nguyễn Văn Hai.

T. Phương – T.Tam