Thời gian đi qua, nhưng tài liệu, hiện vật liên quan đến cuộc tổng tiến công và nổi dậy lịch sử này vẫn còn được nhân dân cất giữ.

Tiến tới kỷ niệm 35 năm cuộc tiến công và nổi dậy mùa Xuân Mậu Thân (1968-2003), Bảo tàng TPHCM kêu gọi sự ủng hộ tài liệu, hiện vật mà bà con còn cẩn thận giữ gìn để bảo tàng có điều kiện bảo quản tốt hơn, giới thiệu rộng rãi với công chúng hơn, nhất là để lớp trẻ tự hào về ông cha, vững tin bước tiếp vào tương lai; đồng thời để khách tham quan trong và ngoài nước hiểu thêm về tính anh hùng, bất khuất không ngại hy sinh, gian khổ của nhân dân Việt Nam, nhân dân TPHCM trong công cuộc chiến đấu giành độc lập tự do cho dân tộc.

Bà con ủng hộ tài liệu, hiện vật xin liên lạc: Bảo tàng TPHCM, 114 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1 - TPHCM – ĐT: 8299741.