Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày 25-5 đã ký các quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng mới của 3 bộ: Y tế, GTVT và Ngoại giao. Các quyết định bổ nhiệm cùng có hiệu lực từ ngày ký.

 

Cụ thể, Thủ tướng bổ nhiệm ông Phạm Lê Tuấn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế, giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế. Ông Tuấn là Thứ trưởng thứ 5 của Bộ Y tế.

 

Ông Phạm Lê Tuấn, sinh năm 1958, quê quán huyện Từ Liêm - TP Hà Nội. Ông Phạm Lê Tuấn từng giữ các chức vụ: Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế Hà Nội; Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế Hà Nội; Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội; Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế.

 

Thủ tướng bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Đình Thọ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam thuộc Bộ GTVT, giữ chức Thứ trưởng Bộ GTVT. Ông Thọ là Thứ trưởng thứ 6 của Bộ GTVT.

 

Ông Lê Đình Thọ, sinh năm 1963, quê quán huyện Triệu Sơn - tỉnh Thanh Hóa. Ông Lê Đình Thọ từng giữ các chức vụ: Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Sở GTVT Thanh Hóa; Giám đốc Sở GTVT Thanh Hóa; Trưởng Ban Quản lý dự án Cảng Nghi Sơn, Thanh Hóa; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

 

Thủ tướng bổ nhiệm có thời hạn ông Hà Kim Ngọc, Trợ lý Bộ trưởng kiêm Vụ trưởng Vụ Châu Mỹ, Bộ Ngoại giao, giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Ông Ngọc là Thứ trưởng thứ 6 của Bộ Ngoại giao.

 

Ông Hà Kim Ngọc, sinh năm 1963, quê quán huyện Ứng Hòa - TP Hà Nội. Ông Hà Kim Ngọc từng giữ các chức vụ: Phó Lãnh sự, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco (California, Mỹ); Trưởng phòng Quan hệ Bắc Mỹ, Vụ Châu Mỹ, Bộ Ngoại giao; Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản; Phó Vụ trưởng Vụ Châu Mỹ, Bộ Ngoại giao; Trợ lý Bộ trưởng kiêm Vụ trưởng Vụ Châu Mỹ, Bộ Ngoại giao.

 

Theo Nghị định 36/2012/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, số lượng thứ trưởng ở mỗi bộ không quá 4 người. Tuy nhiên, đối với bộ quản lý Nhà nước nhiều ngành, lĩnh vực lớn, quan trọng, phức tạp thì số lượng thứ trưởng có thể nhiều hơn 4 người. Trường hợp đặc biệt này do Thủ tướng quyết định.

 

H.Thành