Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm các gian trưng bày một số sản phẩm vũ khí do Tổng cục Công nghiệp quốc phòng nghiên cứu, chế tạo tại Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân ngày 1-7-2015 - Ảnh: VNN
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm các gian trưng bày một số sản phẩm vũ khí do Tổng cục Công nghiệp quốc phòng nghiên cứu, chế tạo tại Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân ngày 1-7-2015 - Ảnh: VNN

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ngày 2-10 đã ký các quyết định bổ nhiệm 4 Trung tướng, đều là Ủy viên Trung ương Đảng, làm Thứ trưởng mới của Bộ Quốc phòng.

Cụ thể, tại Quyết định 1698/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm Trung tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trung tướng Lê Chiêm sinh tháng 1-1958; quê huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam; trước khi được bổ nhiệm làm Phó Tổng tham mưu trưởng, từng là Tư lệnh Quân khu 5.

Tại Quyết định 1699/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm Trung tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội biên phòng, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trung tướng Võ Trọng Việt sinh tháng 9-1957; quê huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Tại Quyết định 1700/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm Trung tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trung tướng Bế Xuân Trường sinh tháng 12-1957; quê quán huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng; trước khi được bổ nhiệm làm Phó Tổng tham mưu trưởng, từng là Tư lệnh Quân khu I.

Tại Quyết định 1701/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm Trung tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh quân khu 7, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trung tướng Trần Đơn sinh tháng 6-1958; quê quán huyện Tân Châu, tỉnh Long An.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng hiện nay, ngoài Bộ trưởng, Đại tướng Phùng Quang Thanh và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, có các Thứ trưởng: Tổng tham mưu trưởng, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ; Thượng tướng Trương Quang Khánh; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh; Thượng tướng Lê Hữu Đức; Thượng tướng Nguyễn Văn Hiến; Thượng tướng Nguyễn Thành Cung; Trung tướng Lê Chiêm; Trung tướng Võ Trọng Việt; Trung tướng Bế Xuân Trường và Trung tướng Trần Đơn.

D.Ngọc