Thủ tướng, Bí thư Ban cán sự đảng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm việc với các cơ quan liên quan thống nhất quy trình xử lý kỷ luật về hành chính đối với ông Vũ Huy Hoàng

Thủ tướng, Bí thư Ban cán sự đảng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm việc với các cơ quan liên quan thống nhất quy trình xử lý kỷ luật về hành chính đối với ông Vũ Huy Hoàng

Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban cán sự đảng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo về việc xem xét xử lý kỷ luật đối với ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Công Thương, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban cán sự đảng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên Ban cán sự đảng Chính phủ, thay mặt Ban cán sự đảng Chính phủ làm việc với Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Ban Công tác Đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan để thống nhất quy trình xử lý kỷ luật về hành chính đối với ông Vũ Huy Hoàng theo đúng ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư và các quy định của pháp luật.

Đồng thời, báo cáo Ban cán sự đảng Chính phủ trước ngày 10-11 tới đây.

Trước đó, ngày 3-11, Văn phòng Trung ương Đảng đã có văn bản thông báo ý kiến của Ban Bí thư về việc xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Vũ Huy Hoàng. Theo đó, Ban Bí thư thống nhất thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Công Thương trong thời gian 2011-2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương. Mức kỷ luật này nặng hơn so với mức đề nghị "cảnh cáo" của Ủy ban Kiểm tra Trung ương trước đó.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Đình Hương, nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng cho biết, theo quy trình, sau kết luận này, Chính phủ, Quốc hội sẽ thực hiện cách chức Bộ trưởng giai đoạn 2011-2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng.

B.Trân - Th.Dương