Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước tập trung chỉ đạo xử lý kiên quyết, dứt điểm các trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép đất, tài sản trong vụ án. Các ngân hàng thương mại, công ty quản lý nợ và khai thác tài sản phải đẩy nhanh việc bán các tài sản bảo đảm thi hành án, việc bán tài sản phải thực hiện đấu giá công khai, đúng pháp luật. Các tài sản chưa bán được phải có kế hoạch quản lý, khai thác có hiệu quả, không để tổn thất, hư hỏng, xuống cấp. Các doanh nghiệp, cá nhân có nghĩa vụ thi hành án trả nợ cho Công ty Minh Phụng, Công ty Epco, giao Bộ Tư pháp thông báo công khai, yêu cầu cơ quan chủ quản của các cơ quan, doanh nghiệp có biện pháp chỉ đạo thực hiện cụ thể để thi hành dứt điểm nghĩa vụ theo bản án đã tuyên.

P. Anh