... Về đề nghị xây dựng và phát triển khu đô thị Tây Bắc TP, Thủ tướng đồng ý về chủ trương nhưng cần phải nghiên cứu đầu tư theo hướng hiện đại, đồng bộ như: có các công trình tiện ích, có cây xanh, xử lý tốt môi trường... phục vụ cho phát triển bền vững và nhu cầu của nhân dân. Giao UBND TP làm việc với các bộ, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Thủ tướng cũng đồng ý về chủ trương tách quận Tân Bình thành 2 quận để tạo điều kiện cho công tác quy hoạch và quản lý đô thị. Đồng thời, cần rà soát lại quận 11 và huyện Bình Chánh, giao UBND TP làm việc cụ thể với Bộ Nội vụ, trình Thủ tướng quyết định.

Y.Anh