Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Kiên quyết đưa ra khỏi ngành những cán bộ nhũng nhiễu, tiêu cực - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Kiên quyết đưa ra khỏi ngành những cán bộ nhũng nhiễu, tiêu cực - Ảnh: VGP

 

Hôm nay 9-7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính. Mặc dù đánh giá cao những đóng góp tích cực của ngành thuế thời gian qua vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, song Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong phát biểu kết luận cuộc làm việc cho rằng ngành vẫn nhiều tồn tại, hạn chế.

Theo Thủ tướng, yếu kém của công tác quản lý thuế thể hiện rõ nhất nếu so sánh với các nước trong khu vực khi mà số giờ nộp thuế của Việt Nam hiện nay là lớn nhất, số lần nộp thuế cũng cao nhất. Thủ tục hành chính thuế phức tạp, khó khăn không những làm mất thời gian của người dân và doanh nghiệp mà còn nảy sinh tình trạng nhũng nhiễu, hách dịch, tiêu cực của một bộ phận cán bộ, công chức trong ngành, làm thất thu thuế của nhà nước.

Đây là những hạn chế, yếu kém mà ngành thuế cần phải đặc biệt quan tâm, tập trung khắc phục bằng những giải pháp, hành động cụ thể và hiệu quả. “Phải kiên quyết đưa ra khỏi ngành những cán bộ nhũng nhiễu, tiêu cực” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu ngành thuế thời gian tới phải đổi mới mạnh mẽ trong hoạt động, tập trung cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh các khâu trong công tác quản lý thuế, chống thất thu thuế, khắc phục cho được tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu trong ngành. Ngành thuế phải cùng doanh nghiệp tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, triển khai rộng rãi việc kê khai, nộp thuế điện tử nhằm rút ngắn thời gian thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

Nhấn mạnh cải cách hành chính là một trong những khâu đột phá nhằm tạo ra môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và đấu tranh phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu “Bằng mọi biện pháp, tập trung rà soát, cải cách thủ tục hành chính theo các tiêu chí cụ thể nhằm giảm số lần, thời gian nộp thuế của người dân và doanh nghiệp”.

Theo báo cáo về công tác quản lý thuế, 6 tháng đầu năm 2014, kết quả thu do cơ quan thuế quản lý ước đạt gần 54% so với dự toán, tăng 14,5% so với cùng kỳ. Trong thời gian tới, Tổng cục Thuế phấn đấu thu nội địa tăng bình quân khoảng 14-16% so với ước thực hiện năm 2014.

 

Thế Dũng