Ngày 19-6-1975, Việt NamNew Zealand thiết lập quan hệ ngoại giao. Quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp. Hai nước đã thiết lập quan hệ đối tác toàn diện nhân chuyến thăm chính thức New Zealand của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh vào tháng 9-2009 và đang tích cực hoàn thiện chương trình hành động giai đoạn 2010-2013 để cụ thể hóa quan hệ này. 
Ng.Tống