Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký các quyết định phê chuẩn Chủ tịch UBND tỉnh cùng nhân sự UBND 4 tỉnh, thành

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký các quyết định phê chuẩn Chủ tịch UBND tỉnh cùng nhân sự UBND 4 tỉnh, thành

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định phê chuẩn nhân sự UBND 4 tỉnh, thành nhiệm kỳ 2016-2021, gồm: TP Đà Nẵng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai và Hậu Giang.

Theo đó, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011-2016.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 đối với: ông Hồ Kỳ Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011-2016; ông Đặng Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011-2016; ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011-2016; ông Trần Văn Miên, Thành ủy viên, Cục trưởng Cục Thuế TP Đà Nẵng.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2011-2016.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016-2021 đối với: ông Nguyễn Thành Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2011-2016; ông Lê Tuấn Quốc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2011-2016; ông Nguyễn Thanh Tịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2011-2016; ông Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đinh Quốc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2011-2016.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016-2021 đối với: ông Võ Văn Chánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2011-2016; ông Trần Văn Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2011-2016; ông Nguyễn Quốc Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2011-2016 và bà Nguyễn Hòa Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2011-2016.

Thủ tướng quyết định phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011- 2016.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với: ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016; ông Nguyễn Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016; ông Trương Cảnh Tuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016.

B.T.Ngọc