Khu vực dự kiến làm đường hầm chui sông Hàn - Ảnh: Như Nguyệt

Khu vực dự kiến làm đường hầm chui sông Hàn - Ảnh: Như Nguyệt

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo số 129/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ bàn về Dự án hầm chui sông Hàn tại Đà Nẵng.

Thông báo kết luận nêu rõ: TP Đà Nẵng là một trong những địa phương phát triển nhanh, khá toàn diện về mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội; trong tương lai phấn đấu trở thành thành phố thông minh, cạnh tranh được với các TP lớn của khu vực và thế giới.

Tuy nhiên, TP hiện phải làm rất nhiều việc như đầu tư phát triển khu vực phía tây TP, giải quyết các công việc cấp thiết (xây dựng bãi đỗ xe, xử lý rác thải, nước thải, bảo đảm an sinh xã hội...) hơn là đầu tư xây dựng công trình hầm dự kiến hàng ngàn tỉ đồng, trong khi ùn tắc giao thông có thể được giải quyết bằng nhiều giải pháp khác và nguồn lực của TP còn hạn chế.

Đồng thời, TP cần tham khảo kinh nghiệm từ bài học của dự án xây dựng hầm chui Thủ Thiêm ở TP HCM. Do đó, TP Đà Nẵng cần nghiên cứu kỹ lưỡng, toàn diện về việc đầu tư công trình hầm chui sông Hàn và phải tạo sự đồng tình của nhân dân.

Hiện nay, dự án hầm chui sông Hàn chưa có trong Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 2357/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ). Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND TP Đà Nẵng làm việc, thống nhất với Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan làm rõ sự cần thiết của việc đầu tư xây dựng công trình hầm chui sông Hàn tại Đà Nẵng.

Trường hợp cần thiết phải đầu tư thì nghiên cứu đề xuất điều chỉnh Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định.

Kết luận nêu rõ: Việc triển khai các thủ tục đầu tư dự án chỉ thực hiện sau khi Quy hoạch chung TP Đà Nẵng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh.

T.Dũng