Đợt trùng tu này có các hạng mục gồm: hệ thống cửa, nhà bia, cảnh quan, điện Đại hùng... Dự kiến, ngày 28-8 việc trùng tu sẽ được chính thức khởi công, và sẽ hoàn thành sau một năm.

L.An - M.Lan