Ngài Leszek Miller thông báo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một số nét lớn về tình hình Cộng hòa Ba Lan và hoạt động của Đảng Liên minh Dân chủ cánh tả Ba Lan, đồng thời bày tỏ vui mừng lần đầu tiên được sang thăm Việt Nam. Ngài Leszek Miller mong muốn hai Đảng tăng cường hơn nữa trao đổi thông tin, kinh nghiệm công tác và tăng cường phối hợp, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Cộng hòa Ba Lan và Việt Nam.

Theo TTXVN, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh ngài Leszek Miller  sang thăm Việt Nam và khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống với đảng Liên minh Dân chủ cánh tả Ba Lan, mong muốn quan hệ giữa hai Đảng sẽ đóng góp tích cực cho việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Ba Lan.
B.T.C