Huyện Duy Xuyên đã huy động lực lượng ứng cứu tại chỗ của xã Duy Sơn, cùng với công nhân của Xí nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi huyện kịp thời khơi tràn xả nước, tránh cho thân đập bị thủng lớn hơn, đồng thời chuẩn bị 2.000 bao tải, 100 rọ sắt để ngăn dòng chảy nếu xảy ra tình huống vỡ đập.Tuy vậy, lổ thủng cũng đã làm cho nước tràn ra gây ngập úng 30 ha lúa và hoa màu của HTX Duy Sơn 1.

Công nhân khắc phục lỗ thủng qua tràn

Hố chứa nước Phú Lộc xây dựng cách đây hơn 70 năm, theo hình thức đập dâng. Hồ chứa được 2,5 triệu m3 nước, phục vụ nước tưới cho 300 ha đất sản xuất của HTX Duy Sơn 1& 2.

Sau 70 năm sử dụng, công trình đã xuống cấp nghiệm trọng, huyện đã nhiều lần kiến nghị cấp trên đầu tư kinh phí nâng cấp. Nhưng cho đến khi sự cố xảy ra, vẫn chưa có ngành, cấp nào quan tâm.

Tin- ảnh: Kim Sơn