Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo 2 tỉnh tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn, tạo thuận lợi cho bà con thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; tổ chức đăng ký hoạt động cho các điểm, nhóm sinh hoạt của đồng bào có đạo; vui đón Lễ Giáng sinh 2005 an toàn và trật tự. Phó Thủ tướng mong 2 tỉnh chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của bà con, cảnh giác với âm mưu, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Theo TTXVN, trước đó, chiều 3-12, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông. Phó Thủ tướng chỉ rõ: Hiện nay các thế lực thù địch đang tìm đủ mọi cách chống phá ta về nhiều mặt. Do vậy, các tỉnh Tây Nguyên phải thường xuyên đề cao cảnh giác, thực hiện nhiều biện pháp nhằm thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

B.T.Q