Sau 2 ngày làm việc, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành (BCH) Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI đã bế mạc vào ngày 27-12.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, trao tiền hỗ trợ từ Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động cho CNVC-LĐ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên
Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, trao tiền hỗ trợ từ Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động cho CNVC-LĐ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên

Tại hội nghị, BCH đã thông qua các nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn (CĐ) năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014; báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014; dự thảo nghị quyết của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của công nhân lao động KCN-KCX”; đóng góp ý kiến dự thảo hướng dẫn thi hành Điều lệ CĐ Việt Nam  và giao Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ tiếp thu và có văn bản giải trình trước khi ban hành.

Ông Đặng Ngọc Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - nhấn mạnh 2014 là năm kỷ niệm 85 năm ngày thành lập CĐ Việt Nam, tiếp theo thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XI nên đề nghị các cấp CĐ cần cụ thể hóa các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XI đề ra; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tìm và tạo việc làm; quan tâm đến công tác xóa đói giảm nghèo; tham gia giải quyết nhà ở, điều kiện sống văn hóa, thể thao cho CNVC-LĐ…

Tại kỳ họp, bà Nguyễn Thị Thu - Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM - được bầu bổ sung vào Ủy viên BCH, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Châu Văn Thắng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, được bầu vào Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Sáng 27-12, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động tiếp tục trao 7 tỉ đồng hỗ trợ CNVC-LĐ, đặc biệt là đối tượng công nhân cao su, giáo viên, học sinh bị thiệt hại nặng nề ở 11 tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Tính đến ngày 26-12, các tổ chức, cá nhân và CĐ các tỉnh, TP, CĐ ngành trong cả nước đã vận động, quyên góp và gửi về Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động  11,75 tỉ đồng.

Tin-ảnh: V.Duẩn