Theo Công ty Cổ phần Hà Nội Ngàn Năm, dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm được chia thành ba giai đoạn, gồm các hạng mục: giải tỏa nhà lấn chiếm ven kênh, nạo vét toàn tuyến, xây dựng bờ kè dọc tuyến, đường giao thông hai bên kênh, khu đô thị và thực hiện di dân. Dự án được Công ty Cổ phần Hà Nội Ngàn Năm đề xuất làm theo hình thức BT (đổi đất lấy công trình) với tổng vốn khoảng 7.000 tỉ đồng.

Rạch Xuyên Tâm đi xuyên qua quận Bình Thạnh, làm nhiệm vụ tiêu thoát nước cho khoảng 350 ha. Hiện tại khả năng tiêu thoát nước của con rạch này rất hạn chế do bị bồi lắng nghiêm trọng và các hộ dân lấn chiếm. Dự kiến sẽ có khoảng 1.000 hộ dân bị giải tỏa trong dự án này. Trước đây, UBND TP đã giao cho Tập đoàn Wijaya Baru Global Berhad (Malaysia) nghiên cứu dự án trên nhưng nhà đầu tư này đã ngừng nghiên cứu.
A.Nguyệt