Ngày 25-9, Hội đồng thanh lý vũ khí, công cụ hỗ trợ Công an huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau kết hợp với Phòng quản lý hành chính Công an tỉnh Cà Mau tổ chức tiêu hủy gần 200 khẩu súng quân dụng, súng tự chế và vật liệu nổ,...

Số vũ khí trên chủ yếu do lực lượng chức năng huyện vận động người dân giao nộp.


Số vũ khí đang bị tiêu hủy

Số vũ khí đang bị tiêu hủy

Theo lãnh đạo Công an huyện Thới Bình, việc tiêu hủy trên nhằm tăng cường vai trò và hiệu lực quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đồng thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và quần chúng nhân dân. 

DUY NHÂN