Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia Samdech Heng Samrin; Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Saysomphone Phomvihane chủ trì hội nghị.

Tình hữu nghị, đoàn kết trở thành mối quan hệ chiến lược lâu dài - Ảnh 1.

Lễ ký chương trình hợp tác giữa 3 tổ chức mặt trận giai đoạn 2017-2020 Ảnh: TTXVN

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa 3 dân tộc đã trở thành mối quan hệ chiến lược lâu dài trong quan hệ quốc tế, được hun đúc bằng công sức, xương máu của bao thế hệ anh hùng, liệt sĩ người Campuchia - Lào - Việt Nam; là quy luật tồn tại, phát triển, là nhân tố bảo đảm thắng lợi cho sự nghiệp cách mạng, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước trong lịch sử, hiện nay và mai sau. Hội nghị là dịp để mặt trận 3 nước cùng chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, cùng xây dựng các nguyên tắc, nội dung cơ bản để định hướng cho mối quan hệ giữa 3 tổ chức mặt trận trong giai đoạn từ nay đến năm 2020.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia Heng Samrin, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Saysomphone Phomvihane đã ký chương trình hợp tác giữa 3 tổ chức mặt trận giai đoạn 2017 - 2020. Theo đó, thống nhất kế thừa, phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, tăng cường hợp tác giai đoạn 2017-2020 với các nội dung: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; khuyến khích các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa mặt trận các địa phương của 3 nước; tổ chức các hoạt động chào mừng những ngày kỷ niệm lớn trong năm 2017 của 3 nước; tăng cường trao đổi đoàn đại biểu cấp cao thăm hữu nghị; tổ chức các đoàn cán bộ sang thăm, làm việc, trao đổi kinh nghiệm công tác.

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật ông Saysomphone Phomvihane và ông Samdech Heng Samrin.

L.Duy