Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân tham quan triển lãm tại tuyến đường Nguyễn Huệ sáng 19-11
Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân tham quan triển lãm tại tuyến đường Nguyễn Huệ sáng 19-11

Ngoài phố đi bộ Nguyễn Huệ, triển lãm còn được trưng bày tại Nhà Văn hóa Thanh niên và Khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn). Mỗi điểm trưng bày 85 ảnh, khái quát khí thế hào hùng, oanh liệt của nhân dân và Đảng bộ Nam Kỳ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Nhiều ảnh trưng bày cũng thể hiện thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP trong sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế, văn hóa và hội nhập quốc tế. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 27-11.

Tin-ảnh: Ph.Anh