Trong số đó có hai bộ hài cốt có họ tên, quê quán gồm: Phạm Thạch quê ở Ninh Hải, Ninh Thuận và Bùi Mạnh Tưởng quê Lạc Sơn, Hà Sơn Bình. Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc trong suốt 7 năm qua của Đội K52 (Tỉnh đội Gia Lai) đảm trách việc cất bốc, quy tập mộ liệt sĩ hồi hương (đến nay qua 6 đợt đã có 645 hài cốt liệt sĩ).

N.Vũ