Theo ông Đặng Hoàng An, Tổng Giám đốc EVN, tính từ ngày 1-1-2015 đến 10-9-2016, EVN đã được Thủ tướng Chính phủ giao 658 nhiệm vụ và đã hoàn thành 619 nhiệm vụ; còn 39 nhiệm vụ đang thực hiện, không có nhiệm vụ nào quá hạn.


Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà trong buổi kiểm tra tại EVN

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà trong buổi kiểm tra tại EVN

Tại buổi làm việc, ý kiến các thành viên đoàn công tác đánh giá cao những nỗ lực của EVN và đề nghị giải trình, làm rõ những nhiệm vụ chưa hoàn thành do nguyên nhân chủ quan và khách quan… để Tổ công tác báo cáo Chính phủ, Thủ tướng.

Tin-ảnh: T.Dũng