Theo báo cáo của Bộ TN-MT, trong năm 2012, cả nước đã cấp GCN lần đầu được 1.782.000 giấy, tăng 2,4 lần so với kết quả của 2 năm 2010-2011; nâng kết quả cấp GCN lần đầu chung của cả nước lên gần 34 triệu sổ đỏ, với tổng diện tích trên 19 triệu ha. Trong năm 2012, các địa phương còn cấp đổi, cấp lại GCN được 2.535.000 sổ, tăng 1.592.000 sổ so với kết quả 2 năm 2010-2011.
Tuy nhiên, kết quả rà soát cho thấy số lượng tồn đọng chưa cấp GCN còn khá lớn, khoảng 5.389.000 thửa đất với tổng diện tích khoảng 2.301.000 ha. Tồn đọng nhiều nhất ở những địa phương lớn như Hà Nội, TPHCM… Thậm chí nhiều nơi GCN đã ký nhưng chưa trao cho người sử dụng đất như ở Bình Định, Vĩnh Long, Thái Bình, Khánh Hòa, Hà Nội…
Theo ông Đào Anh Kiệt, Giám đốc Sở TN-MT TPHCM, phần khó nhất trong công tác cấp duyệt GCN là do lượng dân số tập trung ở TP quá lớn. Ngoài ra, hầu hết các địa phương cho rằng phần đất chưa cấp GCN chủ yếu là những diện tích đất có nguồn gốc phức tạp, vi phạm pháp luật đất đai như chuyển nhượng quyền sử dụng đất, xây dựng nhà trái phép…
Một số địa phương như Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hà Nội và Trà Vinh, trong nhiều năm không bố trí kinh phí để thực hiện cấp GCN. Do đó, việc đăng ký đồng loạt cho các trường hợp tồn đọng ở từng thôn, xã chưa triển khai được mà chủ yếu thực hiện riêng lẻ cho từng trường hợp có nhu cầu. 
Ph.Nhung