Đây là những nông dân được nhận bằng khen và kỷ niệm chương của Bộ NN&PTNT vì đã có nhiều thành tích trong sản xuất giống cây trồng, vật nuôi phục vụ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp. Các cơ sở sản xuất của những nông dân này những năm qua đã cung cấp một số lượng lớn giống cây trồng, vật nuôi có chất lượng cao.

N.T