Ông Lê Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, cho biết TP là đầu tàu kinh tế của cả nước nên tiêu thụ lượng lớn tài nguyên và thải vào môi trường nhiều chất thải, trong đó có cả chất thải gây hiệu ứng nhà kính khiến môi trường TP bị đe dọa. Ngoài ra, các vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu cũng ảnh hưởng đến TP. Trước những thử thách đó, TP đang triển khai các công trình, dự án cải thiện môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học.

“Tôi mong rằng mỗi cá nhân, tập thể là tấm gương, ngọn lửa lan tỏa đến mọi người xung quanh để cùng chung tay giữ gìn và bảo vệ môi trường của TP, tạo động lực lan tỏa trong cộng đồng dân cư” - ông Khoa nhấn mạnh.

Ông Lê Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, trao thưởng cho các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong hoạt động bảo vệ môi trường
Ông Lê Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, trao thưởng cho các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong hoạt động bảo vệ môi trường
Tin-ảnh: S.Đông