Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết Tổng Bí thư Lê Hồng Phong là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo tài năng, một chiến sĩ nhiệt thành của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, người đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp độc lập và tự do của Tổ quốc...  “Tấm gương chiến đấu kiên cường và sự hy sinh lẫm liệt của đồng chí Lê Hồng Phong vì độc lập dân tộc và lý tưởng cộng sản sống mãi trong trái tim các thế hệ người Việt Nam chúng ta” - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

T.Bình