Theo TTXVN, cử tri đã đóng góp nhiều ý kiến về chính sách đền bù giải phóng mặt bằng; đề nghị Quốc hội sớm bổ sung sửa đổi, hoàn chỉnh Luật Đất đai, Luật HTX, sớm thông qua Luật Biển, đồng thời quan tâm đầu tư phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo…

Lắng nghe, ghi nhận những ý kiến, kiến nghị xác đáng của cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  ghi nhận cuộc tiếp xúc cử tri đã diễn ra trong không khí dân chủ và trách nhiệm. Cử tri, đại biểu Quốc hội, đại diện chính quyền quận, TP đã cùng trao đổi thẳng thắn, tâm huyết, chân thành, xây dựng. Tổng Bí thư cũng ghi nhận và trân trọng tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhắc nhở cán bộ chính quyền các cấp, việc gì đã hứa thì phải làm, việc gì bà con chưa rõ thì phải giải thích làm rõ.

P.Hồ