Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Văn phòng Trung ương Đảng ngày 9-6 vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc Báo Thanh niên đăng bài phản ánh về Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh.

Theo đó, Báo Thanh niên số 155 ra ngày 3-6-2016, tại trang 21 có đăng bài "Xe tư nhân gắn biển số xanh và "di sản" của Phó Chủ tịch Hậu Giang".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giao Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an, Ban cán sự đảng : Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Kiểm toán nhà nước; Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Tỉnh uỷ Hậu Giang và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam khẩn trương kiểm tra, xem xét, kết luận những nội dung mà Báo Thanh niên đã nêu.

Tổng Bí thư yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng với các cơ quan, địa phương liên quan nhanh chóng tổ chức việc kiểm tra, kết luận, coi đây là việc cần làm ngay và báo cáo kết quả với Ban Bí thư.

B.Trân - L.Phương