Trụ sở Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trên đường Lê Duẩn, Hà Nội - Ảnh: Dân trí

Trụ sở Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trên đường Lê Duẩn, Hà Nội - Ảnh: Dân trí

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) liên quan đến vấn đề sắp xếp, xử lý lại cơ sở nhà, đất.

Văn bản nêu rõ tổng công ty ĐSVN phải chấm dứt tình trạng cho thuê, cho mượn sai mục đích, sai quy định đối với cơ sở nhà, đất của đơn vị trước ngày 30-12-2016. Sau thời hạn nêu trên, nếu tình trạng này không chấm dứt, Bộ Tài chính sẽ đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền TP Hà Nội thực hiện xử lý thu hồi theo quy định.

Trước đó, Bộ Tài chính đã thống nhất phê duyệt phương án sử dụng đất đối với 6 cơ sở nhà, đất chuyển giao về địa phương quản lý, sử dụng và 35 cơ sở nhà, đất Tổng công ty ĐSVN tạm giữ lại tiếp tục quản lý, sử dụng theo quy hoạch của TP Hà Nội.

Đối với 8 cơ sở nhà, đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa nhưng chưa được Bộ Tài chính phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất là chưa phù hợp với quy định. Do đó, Bộ Tài chính đề nghị Tổng công ty ĐSVN nghiêm túc rút kinh nghiệm về vấn đề này, đồng thời, có văn bản báo cáo Bộ Giao thông vận tải để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đối với 7 cơ sở nhà, đất, trong đó có 1 phần diện tích chuyển về địa phương, 1 phần diện tích Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tạm giữ lại tiếp tục quản lý, sử dụng, Bộ Tài chính thống nhất phê duyệt phương án sử dụng đất đối với phần diện tích chuyển về địa phương và phần diện tích tổng công ty tạm giữ lại.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cũng đề nghị Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện trách nhiệm với các cơ quan chức năng của TP Hà Nội để thực hiện nghĩa vụ tài chính, theo quy định của pháp luật (nếu có).

Đối với các cơ sở nhà, đất đang cho thuê, cho mượn sai mục đích, sai quy định, đề nghị chấm dứt trước ngày 30-12-2016. Sau thời hạn nêu trên, nếu đơn vị vẫn tiếp tục cho thuê, cho mượn, sử dụng sai quy định, đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền TP Hà Nội thực hiện xử lý thu hồi theo quy định.

Theo kết luận số 2222/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ công bố mới đây, cơ quan này chỉ rõ Tổng công ty ĐSVN có sai phạm trong việc quản lý 2 thửa đất “vàng” ở Hà Nội, tại số 80 Lý Thường Kiệt (diện tích 717 m2 và tài sản trên đất có khách sạn 5 tầng) và 22 Phan Bội Châu (diện tích 261 m2, nhà để xe) của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam lợi dụng thủ tục góp vốn và thực hiện việc góp vốn trái chủ trương quy định để hợp thức hóa việc chuyển nhượng tài sản, cơ sở kinh doanh có giá trị lớn ra ngoài doanh nghiệp không qua đấu giá, đấu thầu.

Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND TP Hà Nội rà soát lập phương án sử dụng khu đất này đảm bảo yêu cầu có hiệu quả, đúng pháp luật, không để thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

T.Hà