Đại tướng Phạm Văn Trà, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và nhiều vị lãnh đạo trong quân đội, các cơ quan bộ, ngành có mặt tại buổi lễ. Thiếu tướng Trần Phước, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, đã nêu bật những cố gắng và đóng góp quan trọng trong suốt 54 năm xây dựng và trưởng thành của Tổng cục Hậu cần trong việc trang bị, cấp dưỡng cho lực lượng vũ trang và sản xuất quốc phòng, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp của quân đội, của lực lượng vũ trang nhân dân.

Theo TTXVN, phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đức Lương khẳng định: Lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Tổng cục Hậu cần đã nêu cao truyền thống tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, tự lực, tự cường, năng động sáng tạo, hướng ra phía trước, hướng về cơ sở. Cán bộ, chiến sĩ tổng cục đã tận tâm, tận lực với bộ đội, xây dựng ngành vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng là cơ quan tham mưu, chỉ đạo chiến lược về bảo đảm hậu cần của Bộ Quốc phòng. Tổng cục đã góp phần xứng đáng vào thắng lợi của các cuộc kháng chiến, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

B.T.C