Mặc dù hoạt động mại dâm hiện nay trên địa bàn TP không tăng, nhưng thủ đoạn hoạt động của các chủ chứa và đội ngũ gái mại dâm ngày càng tinh vi hơn, xuất hiện mại dâm thông qua hình thức “chat” trên mạng Internet; các điểm chứa gái mại dâm đều trang bị hệ thống báo động từ xa và có người theo dõi cơ quan kiểm tra... nên gây nhiều khó khăn cho công tác truy bắt.
C. Tuấn