Phó Chủ tịch UBND TP HCM Huỳnh Cách Mạng đã trao quyết định bổ nhiệm của UBND TP cho ông Trần Đình Trữ, Trưởng Phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo số 1 – Thanh tra TP, giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra TP; thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Trần Đình Trữ, sinh năm 1964; thanh tra viên chính, cử nhân hành chính – kế toán; cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị.


Ông Trần Đình Trữ (cầm hoa) nhận quyết định làm Phó Chánh Thanh tra TP

Ông Trần Đình Trữ (cầm hoa) nhận quyết định làm Phó Chánh Thanh tra TP

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến trao quyết định bổ nhiệm của UBND TP cho ông Lâm Ngọc Bửu, Trưởng Phòng Cải cách hành chính - Sở Nội vụ TP đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết TP; thời gian giữ chức vụ cho đến khi có quyết định nghỉ hưu.

Ông Lâm Ngọc Bửu sinh năm 1961; thạc sĩ hành chính, cử nhân kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.


PHó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến (bìa phải) trao quyết định bổ nhiệm của UBND TPHCM cho ông Lâm Ngọc Bửu.

PHó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến (bìa phải) trao quyết định bổ nhiệm của UBND TPHCM cho ông Lâm Ngọc Bửu.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến cũng đã trao quyết cho ông Trần Chí Dũng, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc TP được nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1-6.

Tin-ảnh: Ph.Anh