Đại biểu tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự của TP HCM vào Ban Chấp hành Trung
ương Đảng khóa XII tại hội nghị cán bộ TP HCM giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa XII vừa qua.

Đại biểu tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự của TP HCM vào Ban Chấp hành Trung
ương Đảng khóa XII tại hội nghị cán bộ TP HCM giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa XII vừa qua.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Võ Văn Thưởng vừa ký thông báo của Ban Thường vụ Thành ủy TP về phân công ủy viên Ban thường vụ Thành ủy (BTV TU) và thành ủy viên (TUV).

Theo đó, BTV Thành ủy TP đã kết luận phân công hai ủy viên BTV Thành ủy và ba Thành ủy viên. Cụ thể:

1-      Ông Võ Tiến Sĩ, ủy viên BTV TU thôi giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy để chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Quận ủy quận 5.

2-      Bà Võ Thị Dung, ủy viên BTV TU thôi giữ chức Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP để giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.

3-      Ông Sử Ngọc Anh, TUV, Bí thư Quận ủy quận 5, thôi giữ chức ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ quận 5 để giữ chức Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.

4-      Ông Nguyễn Hoàng Năng, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TP thôi giữ chức ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng và giới thiệu để Ủy ban MTTQ TP hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.

5-      Ông Dương Công Khanh, TUV, Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND quận 11 thôi giữ chức ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ quận 11 và Chủ tịch UBND quận 11 để chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TP.

Tin-ảnh: Ph.Anh