Theo báo cáo nhanh của đoàn khảo sát, nước mưa cuốn trôi nước thải sinh hoạt từ cống, rãnh xuống thẳng dòng kênh kết hợp với lượng lớn rác thải do người dân vứt xuống làm chất lượng nước trên kênh ô nhiễm nặng. Đo đạc cho thấy khí NH3 vượt quá 33 lần cho phép làm cá không sống nổi.

Nhân viên Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị TP vớt xác cá chết tại kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè
Nhân viên Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị TP vớt xác cá chết tại kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Ông Trần Văn Sơn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản TP, cho biết bản báo cáo đã được gửi đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP để xem xét, chỉ đạo hướng khắc phục.

Tin-ảnh: L.Phong